Energijska kineziologija

NA KRATKO: KAJ JE Z DOTIKOM DO ZDRAVJA UPORABNA ENERGIJSKA KINEZIOLOGIJA

 • Je sinteza tradicionalnega znanja kitajske medicine in moderne zahodne medicine: kiropraktike, akupresure, vede o prehraniin kineziologije.
 • Je preventivna metoda zdravljenja, katere cilj je balansiranje energije telesa z namenom doseči rast in ravnotežje na vsehpodročjih življenja posameznika.

Z DOTIKOM DO ZDRAVJA – UPORABNA KINEZIOLOGIJA ZA VSE LJUDI

Kineziologija je celosten terapevtski pristop zdravljenja in preventive, ki za ugotavljanje neravnovesja v človeku uporabljatehniko testiranja trdnosti mišic. Test mišice je rahel, počasen in nežen pritisk na mišico s katerim si pomagamo prepoznavatisimptome blokad v človeku. Simptomi so zgodnji opozorilni znaki, ki pomagajo človeku, da ukrepa in se pozdravi. Neprecenljivavrednost kineziologije je prav v tem, da lahko neposredno komuniciramo s telesom in dobimo natančen naravni odgovor, kajposamezniku primanjkuje. Naravni odgovor olajša izbiro tehnike, ki pomaga doseči ravnovesje v človeku. Zdravljenje je na tanačin prilagojeno posamezniku brez vsiljevanja postopkov, ki morda za posameznika niso najbolj primerni in ki bi lahkoupočasnili čas zdravljenja. Obstaja več vej kineziologije, ki pokrivajo široko področje različnih vidikov zdravljenja. Vsem vejamkineziologije je skupno najmajn eno: uporaba testa mišic za prepoznavanje dejavnikov neravnovesja z namenom, da dejavnikesprostimo. Veje kineziologije se med seboj razlikujejo predvsem v uporabi tehnik za sprostitev neravnovesja.

Kineziologija kot znanost se ukvarja z razumevanjem delovanja sklepov in mišic, proučevanje gibanja človeškega telesa. Imekineziologija izvira iz grških besed kinesis (gib) in ology (preučevanje), kineziologija združuje anatomijo, fiziologijo, biomehaniko, psihologijo, sociologijo, biologijo, antropologijo in zgodovino. Obstaja znanstveno potrjena povezava med kakovostjogibanja(premikanja) posameznika ter njegovim zdravjem in psihičnim počutjem. Spoznanja s področja kineziologije souporabljena na različnih področjih kot fizeoterapija, delavna terapija, kiropraktika, osteopatija, izobraževanje, atletika, trening,psihoterapija. Spoznanja kineziologije se uporabljajo v terapevtske in preventivne namene ter za izboljšanje kvalitete življenja indela.

Kinezioterapevtsko zdravljenje je leta 1964 osnoval ameriški kiropraktik George J. Goodheart je skupaj s kolegom doktorjemJohn Thie-em v svoji praksi kiropraktike odkril, da je samo naravnavanje kosti premalo, da bi dosegli trajno spremembo.Zdravnika sta odkrila, da mišice in tkiva okrog kosti igrajo pomembno vlogo pri podpori in hitrosti zdravljenja. Tkivo in mišicepredstavljajo trdnost telesa in držijo telo v nekem ravnovesju. Ugotovila sta, da je s kiropraktičnim posegom Zaradi učinkovitostimetode pri ozdravljenju je doktor Thie je želel metodo približati širši javnosti (ljudem, ki niso zdravniki in terapevti) in z GeorgeGoodheart-om sta se dogovorila, da lahko razvije novo metodo, ki jo lahko uporablja vsak. In John Thie-u je uspelo. Razvil jemetodo Z dotikom do zdravja TFH 8ang. Touch for Health), ki je uporabna v preventivne (terapevtske) namene predvsem zauravnovešanje lastne energije in dosego stanja notranje trdnosti in miiru.

Metoda predstavlja celosten sistem učenja za zdravje. Pri preiskovanju dejavnikov neravnovesja v človeku uporablja principekineziologije. Prva knjiga z opisom prijemov in tehnik ozdravljenja »z dotikom do zdravja« je bila izdelana leta 1973 (John Thie).Do danes je knjiga prevedena v 24 jezikov, »Z dotikom do zdravja« pa se poučuje v več kot 100 državah.možno naravnati kosti,vendar mišična opora sili kosti nazaj v stanje prejšnjega ravnovesja, kar je upočasnilo ozdravljenje. Zato sta se oba poglobila vpreučevanje kineziologije. Učinek uporabe kineziologije je bil naravnost fantastičen, ker je čas ozdravljenja pohitril za nekajkrat.Metoda je uveljavljena po vsem svetu kot uporabna kineziologija. Dr. John Thie je metodo zgradil po načelu enostavnosti učenjain uporabe. Metoda nima stranskih pojavov in aktivira lastno energijo samozdravljenja in notranje moči. Metoda zajema štiripomembna področja: kiropraktiko, kineziologijo, akupresuro in vedo o prehrani. Dr. John Thie je predajal znanje laikom instrokovnjakom. V 70. Letih preteklega stoletja je organiziral prvo svetovno srečanje na temo Touch for health. Iz te metode so serazvile različne smeri: dr. Paul Dennison EDU-kineziologija, Gordon Stokes Tree in one, dr. Bruce Dewe Professional KinesiologyPractitioner in druge. Leta 1990 je dr. Thie zavod preoblikoval v šolo Touch for Health in nasledstvo predal IKC International Kinesiologgy College, ki ima svoj sedež v Švici. Po smrti dr. Johna Thieja 2005 je vodenje seminarjev prevzel njegov sin MatthewThie.

procese (dihanje, presnova, ravnovesje hormonov, odvajanje toksinov,..) tako, da v telesu vedno obstaja homeostaza –ravnovesje med vsemi telesnimi deli in strukturami. Telo ima notranjo inteligenco. Občasno je ravnovesje v telesu moteno zaradistresa, ki ga povzročajo različni notranji in zunanji dejavniki: alergeni, čustva, izpušni plini, negativne misli… Kineziologijaobravnava dejavnike motenj z vidika energetskega stanja v telesu. Ko smo pod stresom, se energija v telesu zmanjša. Energetskostanje v telesu lahko opišemo z zemljevidom: ceste so energetski tokovi po katerih se vozijo avtomobili, tovornjaki (energija,hrana, zrak,…), mesta in vasi so organi in tkiva. Včasih se promet ustavi, upočasni, prekine zaradi različnih vzrokov. Predstavljajtesi tak zastoj. Opazujte kaj se dogaja? Kaj se dogaja na cestah v okolici? Običajno se prometni zastoj »prenese« na celotnookolico. In enako se dogaja telesu. Še enkrat ste v zastoju in zdaj se vprašajte, kaj je povzročilo zastoj? Glava je polna misli…Inzdaj pomislite, da na Zemlji ni življenja, vse je prazno, prazne so ceste, prazne vasi, prazna mesta, prazne trgovine, šole… Vse jeprazno. Bi se zgodil kak zastoj? Kadar v telesu nastajajo zastoji, nastajajo zato, ker živite. In VI živite, ker berete ta članek.Kineziologija omogoča, da zastoje odstranite, da popravite poškodovane ceste, zgradite nove ceste, večje, modernejše in širšedo vsake vasi. Za ponovno vzpostavitev visokega nivoja energije v telesu se uporabljajo različni pristopi, od kitajske medicine(akupunkturne točke, meridiani) do psihologije (predvsem zelo uporabno nevrololingvistično programiranje).

Kineziologija – »Zdotikom do zdravja« se je kot zelo uspešna pokazala pri:

 • Odpravljanju motenj v spanju, prehranjevanju, utrujenosti, stresa in depresije,
 • Odpravljanju bolečin (glava, vrat, hrbet, roke, noge),
 • Zdravljenju poškodb mišic in ligamentov, udarnin,
 • Zdravljenju kroničnih bolezni kot so na primer alergije,
 • Zdravljenju težav z motoriko in kordinacijo,
 • Odpravljanju težav z učenjem, koncentracijo in strahom pred izpiti,
 • Odpravljanju kajenja in drugih vrst odvisnosti,
 • Doseganju notranjega miru,
 • Odpravljanje motenj pri prehranjevanju in testiranju hrane

Kineziološki tretma zelo dobro dopolnjuje in podpira zdravljenje uradne medicine:

Hitrejše celjenje ran in

Hitrejše okravanje po boleznih.


Uporabna energijska kineziologija, je metoda, ki aktivira samo – ozdraviteljske energije v vsakem posamezniku. “Zdravje jeharmonija telesa, čustev, uma in duha” Mednarodni certifikat za zdravljenje s tehniko. Z dotikom do zdravja – uporabnaenergijska kineziologija, sem pridobila na izobraževanju v Kranju pri dr. Neji Zupan, predavateljici, terapevtki in mednarodniučiteljici metode z dotikom do zdravja-uporabne energijske kineziologije. Izobraževanje sem končala 5. 10. 2012 in s tempridobila vsa potrebna znanja za opravljanje individualnih svetovanj in terapevtskega dela s to tehniko.

Podjetje

CENTER ENERGIJ NARAVE

Sonja Auberšek s.p.


Drumlažno 4, laporje

2318 Laporje

Slovenska Bistrica

Slovenija

Delovnik

Poned.- Sobota: Po dogovoru.

Nedelja: Zaprto

Za nujne primere lahko pokličete kadarkoli na tel. številko 041-820 -879 Oglasila, ali vrnila klic bom takoj, ko bo mogoče.

Kontakt

Tel.: 041 820 879

E-pošta: sonja.aubersek@gmail.com

Poštni predal info@sonjaaubersek.si

https://www.facebook.com/sonja.aubersek

All Rights Reserved.

Powered by